فروشگاه تفریحات سالم

تجارت تریاک اصفهان از سفر نامه فرد ریچاردز

تجارت تریاک اصفهان
تجارت تریاک اصفهان

هر ساختمانی در اصفهان برای خود داستانی دارد در میدانی که مشرف به عالی قاپو است ساختمانهای وجود دارد که مراکز تجارت تریاک اصفهان است و نمای خارجی این بیانیه به یک قیصر ساختگی شباهت دارد صدور این دارو که خواص مختلفی دارد اکنون تحت نظارت مقامات دولت ایران است و یکی از مسائلی است که دولت تصمیم به حل آن گرفته است .

در خارج شهر های اصفهان و شیراز و کرمان و یزد مزارع و وسیعی از خشخاش های سفید و درخشان دیده می‌شود که با نسیم به اهتزاز درمی آیند و مانند فوجی از زنان تاریک دنیا در یکی از جشن‌های مذهبی بیگناه و معصوم به نظر می رسند ولی نه برای مدت زیادی این منظره با شکوه در زیر آفتاب شرق بیش از ته دوام نمی آورد گلبرگهای آنها به زودی معصومیت و بی‌گناهی خود را از دست می دهند و با شرمندگی به زمین می‌افتند خود می‌دانند که حاوی مخدر ترین و ساری دنیا هستند در این موقع بوته خشخاش که در حدود سه پا طول دارد و رشد آن هنوز کامل نیست .

حقه های  اش اکنون با سر زیبایی که می تواند الهام بخش مجسمه ساز ها و سفالگران قرار گیرد بدون شرم و خجالت برپایی ساده است در حالی که رعایای ایرانی این مزارع را محاصره می‌کنند و با جدیت تمام هر یک از این حقه را با آلت مخصوص تیغ میزنند.

این آلت از نزدیک شبیه چو بغلم ولی قدری ضخیم تر از آن است و دو سر آن تیز است و بیشتر شبیه سوزن غلتک هایی است که در جعبه های آواز که اکنون دیگر مرسوم نیست دیده ایم

 این تیغ های خشخاش که به طرق مختلف توصیف کرده‌اند می‌گویند بعضی از آنها دارای سه یا چهار تیر و برخی دیگر دارای هفت تیر کوچک می‌باشد شاردن در سال ۱۳۶۶ چنین می نویسد

در سایر کشورها نیز خشخاش به مقدار زیاد یافت می‌شود ولی در هیچ یک از آنها شیره آن هم مانند شیره خشخاش های ایران زیاد و پرمایه نیست این گیاه چهارپا طول دارد و برگ‌های آن خیلی سفید است و در ماه ژوئن می‌رسد

 در این موقع سر آن را تیغ میزنند و شیره آن را بیرون می آورند ایرانیان به نیت ۱۲ امام آن را ۱۲ بار با فاصله از انداختن میان هر نوبت به وسیله مته ای که صحنه دارد و شبیه دندانه های  های شانه است تیغ می زنند 

برگرفته شده از کتاب سفر نامه فرد ریچاردز

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه