فروشگاه تفریحات

قوانین مرجوعی کالا

چنانچه بازی خریداری شده شما دارای نقصی و یا تعداد کارت ویا میپل کمتری است باید با تولید کننده تماس گرفته و از آنها درخواست خدمات کنید .

اگر روش پس کرایه را انتخاب نکرده اید و بسته شما در پست آسیب دیده شامل قوانین مرجوعی نمی شود.

اگر به هر دلیلی بازی برای شما جذاب نیست شامل قوانین مرجوعی نمی شود.

دلیل بازگشت وجه