فروشگاه تفریحات سالم

معماری مکتب شیراز در دوره تیموریان

سبک معماری شیراز
سبک معماری شیراز

 معماری مکتب شیراز در دوره تیموریان ، پیشرفت های فرهنگی و هنری شیراز در سده هفتم و هشتم هجری به برترین پایه خود رسید .

 در همین زمان است که دو استاد بزرگ سخن و ادب و عرفان یعنی سعدی و حافظ ظهور کردند .

 وجود دانشمندان و هنرمندان و موقعیت طبیعی و بیشینه تاریخی شیراز را در ردیف شهرهای بزرگ و معتبر جهان یعنی در شمال بغداد و مصر و دمشق در آورده بود.

 و از همین لحاظ بود که امیر تیمور یکی از محلات شمال سمرقند را به نام شیراز نامید و ۳ محله دیگر اطراف سمرقند را به نام بغداد و مصر و سلطانیه نامید .

 بعلاوه امیر تیمور چند تن از استادان و معماران و هنرمندان شیراز را به سمرقند برد تا برای ساختمانهای آنجا هنر و فن خود را به کار برد و همچنین چهار باغ بزرگ در سمرقند مانند چهار باغ بزرگ و معروف و آن روزی  شیراز به نامهای باغ تخت ،باغ جهان نما ،باغ دلگشا ،باغ ارم بسازد.

معماری مکتب شیراز در دوره تیموریان بر گرفته از صحبت های دکتر علی بامداد .

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه