فروشگاه تفریحات سالم

نقش رجب و معانی اجزاء نقش برجسته ها

نقش رحب

نقش رجب و معانی اجزاء نقش برجسته ها ، نقش رجب از آثار مهم و باقی مانده دوره ساسانیان است که در 3 کیلومتری شمال تخت جمشید و در کنار و در داخل شکافی در کوه قرار دارد. ‌

به صورت کلی حجاری‌های نقش رجب شامل چهار نقش برجسته است :

  1. تاجگذاری اردشیر بابکان
  2. کرتیر یا موبد موبدان
  3. نقش شاپور اول
  4. تاجگذاری شاپور اول ساسانی است

برای اینکه بتونید جزئیات نقش برجسته ها را ببینید ابتدا آنها را دانلود کنید .

تاجگذاری اردشیر بابکان، اردشیر در حال دریافت فر شاهی از اهورامزدا است .

و بین اهورامزدا و اردشیر نقش دو کودک دیده است . نفر سمت چپ بهرام اول پسر و ولیعهد اردشیر بابکان و نفر سمت راست خدای بهرام است.

در سمت چپ نیز نقش برجسته کرتیر موبد موبدان قرار دارد .

شاپور سوار بر اسب درحال در یافت فر پادشاهی از اهورامزدا است .

پشت سر شاپور اول نه تن از بزرگان دربار قرار دارند که به افتخار بزرگی نائل شده اند بر روی اسب پادشاه ۴ سطر نوشته به خط پهلوی ساسانی حک شده .

در این سنگ نبشته آمده است: اهورامزدا، خداوندگار شاپور، شاهنشاه ایران و انیران، که چهر از ایزدان دارد فرزند بغ مزدا پرست خدایگان اردشیر شاه شاهان که چهر از ایزدان دارد نوه خدایگان بابک شاه.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه