فروشگاه تفریحات سالم

کرمان به روایت ده سفرنامه

کرمان به روایت ده سفرنامه
کرمان به روایت ده سفرنامه

هیچ شهری در خاور زمین به اندازه کرمان در جنگ های ویرانگر داخلی و خارجی آسیب ندیده است چنگیزخان، تیمور لنگ ،افغان ها، نادر شاه هر کدام به نوبه خود این شهر را تصرف نمودند و پس از قتل غارت آن را منهدم و از سکنه خالی نمودند و برای آخرین بار اين شهر در سال ۱۷۹۴ در اثر یک توطئه به دست آقا محمد خان عموی پادشاه فعلی پس از چند ماه محاصره در زمان لطفعلی خان بزرگ سقوط کرد و در نهایت شجاعت و پایمردی از شهر پاک کرد ولی سرانجام در اثر قحطی و کمبود مواد غذایی در شب  دوم جولای ۱۷۹۴ یکی از سرداران شبه نام نجفقلی خان در اثر وسوسه و تعقیب آقامحمدخان اجازه داد تا سپاهیانش از یکی از دروازه ها وارد شهر شوند وقتی که لطفعلی خان دریافت همه چیز از دست رفته است لامحاله در آن شب شب تاریک صفوف دشمن را شکافت و راهی برای خود باز کرد و به طرفم متواری گردید و در آنجا توسط حاکمان شهر دستگیر و نزد آقامحمدخان اعزام گردید و فاتح قاجار نیز با انگشتان خود چشمانش را از طریق بیرون کشید و دستور داد تا او را به تهران برند و در آنجا به قتل رسانیدند.

 آقامحمدخان برای گرفتن انتقام از مردم کرمان دستور داد تا شهر به مدت ۳ ماه به طور متوالی مورد غارت و چپاول سربازان خشمگین قرار گیرند آنان نیز مرتکب چنان اعمال شنیع و فجیع شدند که زنها و دخترها و اطفال خردسال را در مقابل چشمان پدران و شوهرانشان به طور وحشیانه و بیرحمانه مورد تجاوز و هتک ناموس قرار می‌دادند و آن موجودات بخت برگشته مجبور بودند که بعدها به این ننگ و بی حرمتی را بپذیرند و یا خود را معدوم نمایند .

 تمام استحکامات و حصار و ساختمان های زیبای شهر که توسط افغان ها احداث شده بود با خاک یکسان گردید آقامحمدخان و گرفتن انتقام و قربانی کردن آنهایی که احساس می‌کرد در بدو امر شورش کرمان دست داشتند همچنین پس از به اسارت گرفتن ۳۰ هزار نفر از ساکنان این شهر به عنوان برده و قرآن و سرانجام بعد از تبعیض شکنجه و قتل عده‌ای از مورد  سوء ظن او بودند مابقی را به استان‌های دوردست مانند مازندران و خراسان تبعید نمود با این ترتیب شهر برای چند سال متروکه و خالی از سکنه من تا اینکه پادشاه فعلی دستور داد تا دوباره استحکامات و حصار شهر را بازسازی و مرمت نمایند حصار فعلی شهر گلی و بسیار عظیم است و در هر طرف آن ۱۹۱ احداث شده و اطراف آن را نیز خندقی با پهنای ۲۰۱۱ احاطه نموده است این خندن گرداگرد خرابه ها راه های هات نموده و از جنوب به شمال در حدود چند ماه در امتداد دارد و قسمت هایی در درون حصار هنوز کاملا مخروبه میباشد.

 شهر کرمان چهار دروازه دارد و ارگ یا دارالحکومه در قسمت جنوبی قلعه واقع شده است و تقریباً با حصاری از همانا مساله از آن محافظت می شود بازار شهر پر از انواع و اقسام امتعه خارجی است.

کرمان به روایت ده سفرنامه ، برگرفته شده از ده سفر نامه .

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه