فروشگاه تفریحات

آموزش بازی فکری ابلون

بازی فکری ابلون Abalone

روش چینش بازی اولون به همراه تمامی حرکات قابل انجام در این بازی را به صورت تصویری خواهید دید

آغاز بازی ابلون

قاعده حرکت مهره‌ها

لغزاندن مهره‌های حریف در صفحه

پایان بازی

آغاز بازی ابلون


آرایش آغازین صفحه مانند شکل زیر است. همانطور که مشاهده می‌شود، هر بازیکن ۱۴ مهره متعلق به خود را به شکل چینش نشان داده شده در صفحه قرار می‌دهد. مهره سیاه بازی را آغاز می‌کند.
هدف رساندن مهره‌های حریف به لبه‌های صفحه و بیرون راندن ۶ مهره به خارج صفحه است.

آموزش بازی فکری ابلون

قاعده حرکت مهره‌ها ابلون

هر بازیکن در هر نوبت، می‌تواند یک یا ستونی از مهره‌های خود را حرکت دهد. در هر حرکت یک تا سه مهره را تنها به اندازه یک خانه، می‌توانید حرکت دهید. 
نکته: در هر حرکت شما می‌توانید یک رشته بلند هم راستا از مهره‌هایتان را، با حرکت دادن یک، دو و یا سه مهره در یک راستا، از هم مجزا کنید.
به طور کلی در این بازی دو مدل حرکت خواهیم داشت:
خطی: در این حرکت، مهره‌ها می‌توانند در یک خط به صورت ستونی و یا اینکه در فضای آزاد منتقل شوند.

آموزش بازی فکری ابلون

اریب: در این حرکت، مهره‌ها به صورت اریب به خانه مجاور انتقال داده می‌شوند.
نکته: تمام مهره‌های یک ستون باید حرکت را در یک جهت انجام دهند. 

آموزش بازی فکری ابلون

لغزاندن مهره‌های حریف در صفحه ابلون

سومیتو (Sumito)
در ابلون سومیتو یک اصطلاح است و به حالتی از بازی گفته می‌شود که مهره‌های شما با مهره‌های حریف، در یک راستا باشند.
شما در صورتی می‌توانید مهره‌های حریف را یک خانه به جلو بلغزانید که یکی از حالت‌های زیر را داشته باشیم:
بازیکنی که دو مهره در کنار هم دارد، یکی از مهره‌های حریف را در صفحه حرکت می‌دهد.

آموزش بازی فکری ابلون

بازیکنی که سه مهره در کنار هم دارد، یکی از مهره‌های حریف را در صفحه حرکت می‌دهد.

آموزش بازی فکری ابلون

بازیکنی که سه مهره در کنار هم دارد، دو مهره از حریف را در صفحه حرکت می‌دهد.

آموزش بازی فکری ابلون

برای مثال در موارد زیر سیاه نمی‌تواند مهره سفید را به جلو حرکت دهد:
۱) پشت مهره‌های سفید خانه خالی وجود ندارد.
۲) میان مهره‌های سیاه و سفید فضای خالی وجود دارد.
۳) مهره‌های سیاه و سفید در یک راستا قرار ندارند.

نکته: توجه داشته باشید که تنها در صورتی که خانه کنار مهره حریف خالی باشد، امکان لغزاندن مهره وجود دارد. 

آموزش بازی فکری ابلون

پایان بازی ابلون

اولین بازیکنی که بتواند ۶ مهره از مهره‌های حریف را از صفحه خارج کند، برنده بازی خواهد بود.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه